- نام محصول : پودر Reef-Life-Kalkwasser
- نام شرکت سازنده : Aquamedic
- قیمت : 300,000 ریال
مدل ها

پودر Reef Life Kalkwasser

استفاده از Reef-Life-Kalkwasser تاثیرات مثبت متعددی دارد افزایش سطح کلسیم ، کاهش سطح فسفات به شکل رسوب به جهت افزایش میزان PH و به دنبال آن کاهش رشد خزه مویی و کمک در تسریع رشد خزه های بنفش Coraline .

طریقه مصرف : 

برای اضافه کردن از طریق Reactor و دستگاه های Doser به راهنمای دستگاه ها مرجعه کنید . برای استفاده به صورت غیر خودکار یک پیمانه در 5 لیتر آب مقطر حل کرده و به خوبی بهم بزنید پس از گذشت چند دقیقه و ته نشین شدن محلول قسمت شفاف محلول را جدا کرده و قطره قطره اضافه کنید ، با اضافه کردن محلول سطح pH افزایش می یابد لذا از اضافه کردن ناگهانی و بیش از مقدار مورد نیاز به شدت بپرهیزید . 

این محصول حاوی : کلسیم هیدروکساید (Ca (OH2 

تذکرات مهم : 

دور از دسترس کودکان قرار گیرد.از تماس با چشم و پوست خودداری کنید در صورت تماس با آب بشورید .