خرید موج ساز NEWA Wave NWA  |NEWA|ساخت ایتالیا

- نام محصول : موج ساز NEWA Wave NWA
- نام شرکت سازنده : NEWA
مدل هاافزودن به سبد

سری NEWA Wave

NWA 1.6

NWA 2.7

NWA 3.9

NWA 5.1

NWA 7.5

NWA 9.7

ولتاژ

220-50Hz

قدرت جریان (L/H)

800-1600

2700

3900

5100

7500

9700

مصرف(w)

2.6

2.8

5.2

6.2

6.8

11.4

حجم مناسب آب شور (L)

30-120

100-190

170-250

220-400

300-600

450-800

حجم مناسب آب شیرین(L)

45-200

150-350

250-450

350-650

550-1000

850-1300

حالت نصب

بادکش


این آیتم در مدل های زیر موجود است

مدل قیمت اطلاعات
NEWA Wave NWA 3/9 0 ریال
NEWA Wave NWA 5/1 0 ریال
NEWA Wave NWA 7/5 0 ریال
NEWA Wave NWA 9/7 0 ریال
برای ورود محتوا باید درحالت ویرایش باشید. سپس باید از منوی عملیات ماژول، برای مدیریت محتوا استفاده کنید.
برای ورود محتوا باید درحالت ویرایش باشید. سپس باید از منوی عملیات ماژول، برای مدیریت محتوا استفاده کنید.