قاب مهتابی dymax-rex2-60 cm

- نام محصول : قاب مهتابی dymax-rex2-60 cm
- نام شرکت سازنده : dymax
مدل ها

REX2-60CM-2*14W

REX2-90CM-2*21W

REX LED 90 CM-21W

REX LED 120 CM-28W

REX LED 150 CM-35

REX LED 90 CM-21W

REX LED 120 CM-28W

REX LED 150 CM-35

این آیتم در مدل های زیر موجود است

مدل قیمت اطلاعات
قاب مهتابی dymax-rex2-60 cm 1,600,000 ریال
قاب مهتابی dymax-rex2-90 cm 1,950,000 ریال