قاب مهتابی dymax-rex4-60 cm

- نام محصول : قاب مهتابی dymax-rex4-60 cm
- نام شرکت سازنده : dymax
مدل هاREX4-60CM-4*14W

REX4-90CM-4*21W

REX4-120CM-4*28W

REX4-150CM-4*35W

این آیتم در مدل های زیر موجود است

مدل قیمت اطلاعات
قاب مهتابی dymax-rex4-60 cm 2,950,000 ریال
قاب مهتابی dymax-rex4-90 cm 3,550,000 ریال
قاب مهتابی dymax-rex4-120 cm 4,200,000 ریال
قاب مهتابی dymax-rex4-150 cm 5,600,000 ریال