- نام محصول : تست منیزیم Sera Test Mg
- نام شرکت سازنده : Sera
مدل ها

افزودن به سبد

Sera Test Mg ، ساخت آلمان

مرحله اول: 

-مقدار 2ml ازآب آکواریوم را در ظرف اندازه گیری بریزید. 

-6 قطره از معرف یک را به آن اضافه نموده،درب ظرف را بسته و به آرامی مخلوط نمائید.کدورت احتمالی تاثیری در اندازه گیری نخواهد داشت.

-مقدار یک قاشق پیمانه(به رنگ سفید همراه کیت موجود است) از معرف دو را اضافه نموده،و به ملایمت مخلوط نمائید تا پودر بطور کامل حل گردد.از مخلوط کردن و تکان دادن شدید ظرف خودداری فرمائید.  

-معرف سه را قطره قطره اضافه نمائید و بعد از اضافه نمودن هر قطره محتویات ظرف را به آرامی مخلوط نمائید(تعداد قطره ها را بشمارید) تا اینکه رنگ از صورتی به آبی تغییر نماید.دراین حالت تعداد قطرات مورد نیاز جهت این تغییر رنگ را ثبت نمائید.

مرحله دوم: 

-محتویات ظرف را خالی نموده و آن را به خوبی شسته و در نهایت نیز چندین بار با آب آکواریوم آن را بشوئید. 

- 2 میلی لیتر از آب مورد آزمایش را در ظرف ریخته و 6 قطره از معرف چهار را به آن اضافه نمائید و ظرف را به ملایمت مخلوط نمائید(کدورت احتمالی تاثیری در آزمایش نخواهد داشت) 

-مقدار یک قاشق پیمانه(به رنگ سفید همراه کیت موجود است) از معرف پنج اضافه نموده،و به ملایمت مخلوط نمائید تا پودر بطور کامل حل گردد.از مخلوط کردن و تکان دادن شدید ظرف خودداری فرمائید.

-معرف سه را قطره قطره اضافه نمائید و بعد از اضافه نمودن هر قطره محتویات ظرف را به آرامی مخلوط نمائید(تعداد قطره ها را بشمارید) تا اینکه رنگ از قرمز به سبز تغییر نماید.(دراین مرحله از آزمایش اکثرا به قطرات بیشتری در مقایسه با مرحله اول نیاز خواهدبود) تعداد قطرات مورد نیاز جهت این تغییر رنگ را نیز ثبت نمائید.

محاسبه:

جهت محاسبه ابتدا تعداد قطرات ثبت شده در مراحل اول و دوم را از یکدیگر کسر نموده،سپس عدد حاصل را در 60 ضرب نمائید تا مقدار منیزیم برحسب میلی گرم در لیتر محاسبه گردد.

-مثال:چنانچه تعداد قطرات مرحله اول 4 و قطرات مرحله دوم 24 باشد حاصل تفریق این دو عدد 20 خواهد بود که چنانچه در عدد 60 ضرب گردد مقدار 1200 میلی گرم در لیتر منیزیم محاسبه خواهد گردید. 

مقادیر طبیعی:

در آب شور حدود 1300 میلی گرم در لیتر.

این آیتم در مدل های زیر موجود است

مدل قیمت اطلاعات
تست منیزیم Sera Mg 0 ریال
تست Sera Mg-Regent 3 0 ریال