آرواره ماهی ببری
نام علمی
.Opistognathus sp
نام لاتین
Tiger Jawfish
بومی
غرب اقیانوس آرام
خصوصیات رفتاری
صلح جو
سازگاری با مرجان
دارد
رژیم غذایی
گوشتخوار
حداکثر طول
بیست سانتی متر
شرایط نگهداری
متوسط