آنتیاس چشم آبی
ماهی آب شور - آنتیاس چشم آبی

نام علمی

Pseudanthias squmipinnis

نام لاتین

Lyretail Anthias

بومی

فیجی- هندآرام - دریای سرخ

خصوصیات رفتاری

صلح جو

سازگاری با مرجان

دارد

رژیم غذایی

پلانکتون خوار

حداکثر طول

پانزده سانتی متر

شرایط نگهداری

متوسط