آنتیاس توکا
ماهی آب شور - آنتیاس توکا

نام علمی

Pseudanthias tuka

نام لاتین

Purple Queen Anthias

بومی

غرب اقیانوس آرام

خصوصیات رفتاری

صلح جو

سازگاری با مرجان

دارد

رژیم غذایی

پلانکتون خوار

حداکثر طول

دوازده سانتی متر

شرایط نگهداری

حرفه ای