آپاگون بنگای
ماهی آب شور - آپاگون بنگای

نام علمی

Pterapogon kauderni

نام لاتین

Bangai Cardinalfish

بومی

هندآرام

خصوصیات رفتاری

صلح جو

سازگاری با مرجان

دارد

رژیم غذایی

گوشتخوار

حداکثر طول

هشت سانتی متر

شرایط نگهداری

آسان