آپاگون چشم قرمز
ماهی آب شور - آپاگون چشم قرمز

نام علمی

Sphaeramia nematoptera

نام لاتین

Pajama Cardinalfish

بومی

فیجی - هندآرام

خصوصیات رفتاری

صلح جو

سازگاری با مرجان

دارد

رژیم غذایی

گوشتخوار

حداکثر طول

نه سانتی متر

شرایط نگهداری

آسان