سوال : آیا هنگام اضافه کردن املاح معدنی پروتئین اسکیمر را باید خاموش کرد؟


 این مساله سوال بسیاری از علاقه مندان به آکواریوم می باشد. پروتئین اسکیمر همانطور که از نامش پیداست فقط مواد ارگانیک محلول در آب را جمع می کند.املاح معدنی جزو مواد آب دوست می باشند. این در حالی است که بیشتر مواد ارگانیک جزو ذرات آب گریز بوده و میل به خروج از آب را دارند و با چسباندن خود به حبابهای اکسیژن به صورت کف از آب خارج می شوند.در این بین بعضی از عناصر کوچک و کمیاب مانند ید به دلیل میل بسیار زیاد برای ترکیب با اکسیژن از طریق اکسیژن محلول در آب اسکیمر اکسیده می شوند.هنگام استفاده از باکتری اسکیمر به مدت 4 ساعت خاموش باشد.