Sera SiO3 15 ml

- نام محصول : تست سیلیکات Sera Test SiO3
- نام شرکت سازنده : Sera
- قیمت : برای دریافت قیمت تماس بگیرید
مدل ها
افزودن به سبد

Sera Test SiO3 ، ساخت آلمان

- مقدارml 10 از آب آکواریوم را در ظرف اندازه­­ گیری بریزید.

- 6 قطره از معرف یک را اضافه و درظرف را بسته، به خوبی مخلوط نموده و 5 دقیقه صبرنمائید.

- 6 قطره از معرف دو را اضافه و درب ظرف را ببندید و محتویات آنرا به خوبی مخلوط و چند لحظه منتظر بمانید.

- 6 قطره از معرف سه را اضافه و درب ظرف را ببندید و محتویات آنرا بخوبی مخلوط نمائید. 

- 10 دقیقه تامل فرمایید و در طول این مدت به علت ایجاد گازهای فرار درب ظرف را به هیچ عنوان باز ننمائید.

- درب ظرف را باز نموده و ظرف را روی قسمت سفید کاغذ نمودار رنگی مربوطه قرارداده و رنگ حاصله را با رنگ­های موجود در نمودار مقایسه نمائید. 

درطول این مدت از تنفس گازهای فرار متصاعد شده از ظرف خودداری نمائید. 

 مقادیر بالای mg/l 1 باید با استفاده از Sera Silicat Clear تعدیل گردد.