آدرس: تهران -بزرگراه نواب -بالاتر از شکوفه - پلاک 511
کد پستی: 1319614415
تلفن :66386621-021
ایمیل: info@farhadaqua.ir 
ثبت شکایات و پیشنهادات