اسب ماهی باربور
ماهی آب شور - اسب ماهی باربور

نام علمی

Hippocampus barbouri

نام لاتین

Barbour's Seahorse

بومی

غرب اقیانوس آرام

خصوصیات رفتاری

صلح جو

سازگاری با مرجان

دارد

رژیم غذایی

گوشتخوار

حداکثر طول

پانزده سانتی متر

شرایط نگهداری

متوسط