آنتیاس مربعی
ماهی آب شور - آنتیاس مربعی

نام علمی

Pseudanthias pleurotaenia

نام لاتین

Square Anthias

بومی

هندآرام - فیجی

خصوصیات رفتاری

صلح جو

سازگاری با مرجان

دارد

رژیم غذایی

پلانکتون خوار

حداکثر طول

بیست سانتی متر

شرایط نگهداری

متوسط