آنتیاس خورشیدی
ماهی آب شور - آنتیاس خورشیدی

نام علمی

Serranocirrhitus latus

نام لاتین

Sunburst Anthias

بومی

غرب اقیانوس آرام - فیجی

خصوصیات رفتاری

صلح جو

سازگاری با مرجان

دارد

رژیم غذایی

پلانکتون خوار

حداکثر طول

دوازده سانتی متر

شرایط نگهداری

متوسط