آنتیاس ایوانس
ماهی آب شور - آنتیاس ایوانس

نام علمی

Pseudanthias evansi

نام لاتین

Evan's Anthias

بومی

آفریقا - اقیانوس هند - مالدیو

خصوصیات رفتاری

صلح جو

سازگاری با مرجان

ندارد

رژیم غذایی

همه چیز خوار

حداکثر طول

دوازده سانتی متر

شرایط نگهداری

حرفه ای