آنتیاس خط دار
ماهی آب شور - آنتیاس خط دار

نام علمی

Pseudanthias fasciatus

نام لاتین

One-Strip Anthias

بومی

غرب اقیانوس آرام - هندآرام

خصوصیات رفتاری

صلح جو

سازگاری با مرجان

ندارد

رژیم غذایی

همه چیز خوار

حداکثر طول

بیست سانتی متر

شرایط نگهداری

متوسط