آپاگون اوربیک
ماهی آب شور - آپاگون اوربیک

نام علمی

Sphaeramia orbicularius

نام لاتین

Orbic Cardinalfish

بومی

فیجی - هندآرام

خصوصیات رفتاری

صلح جو

سازگاری با مرجان

دارد

رژیم غذایی

گوشتخوار

حداکثر طول

ده سانتی متر

شرایط نگهداری

آسان