محصول فروخته شده است
اسکوتر ماندرین آتشین
ماهی آب شور -   اسکوتر ماندرین آتشین

نام علمی

Synchiropus moyeri

نام لاتین

Red Wine Scooter Dragonet

بومی

غرب اقیانوس آرام

خصوصیات رفتاری

صلح جو

سازگاری با مرجان

دارد

رژیم غذایی

گوشتخوار

حداکثر طول

هشت سانتی متر

شرایط نگهداری

حرفه ای

عدم موجودی انبار