آرواره ماهی خال آبی
نام علمی
.Opistognathus rosenblatti
نام لاتین
Blue Spot Jawfish                                    
بومی
آمریکای مرکزی
خصوصیات رفتاری
صلح جو
سازگاری با مرجان
دارد
رژیم غذایی
گوشتخوار
حداکثر طول
ده سانتی متر
شرایط نگهداری
متوسط