راه اندازی آکواریوم بخش اول(نور)

به نام پروردگار زیبایی

 نور عامل بسیار مهمی در رشد و نمو موجودات بوده و از آنجایی که مرجان ها و بسیاری از موجودات و ارگانیسم های در آکواریوم به فرآیند فتوسنتز وابستگی دارند انتخاب یک نور مناسب و با کیفیت، نقش مهمی در موفقیت یک آکواریوم ایفا می نماید. برای شناخت بهتر از مفهوم یک نور مناسب و استاندارد به اختصار به توضیح بعضی تعاریف و واحد های نوری می پردازیم.

طول موج: 

در قسمتی از تابش الکترومغناطیسی که به نور معروف است، طول موج مشخص کننده‌ی رنگ تابش است. با تعیین رنگ، انرژی و طول موج می‌توان یک موج را نسبت به دیگر موج‌ها سنجید. به عنوان مثال طول موج‌های کوتاه در طیف مرئی( 400 تا 700 نانومتر) در ناحیه بین آبی و فوق بنفش قرار می‌گیرد درحالیکه رنگ قرمز دارای طول موج‌های بلندتری می‌باشد. فاصله بین این قله‌های موج آن چنان کوچک است که واحد آن را نانومتر (ده به توان منفی نه) یا میکرون (ده به توان منفی شش) قرار داده اند. تابش الکترومغناطیسی طیف طولانی از طول موج‌های بلند رادیویی تا طول موج‌ های کوتاه پرتو ایکس را شامل می‌شود. چون شکل موج با سرعت ثابت c پیش می‌رود، فاصله یک طول موج را در زمان یک دوره تناوب طی می‌کند.هر موج علاوه بر طول موج دارای یک فرکانس می باشد که با واحد هرتز اندازه گیری میشود. 

نانومتر:

 یک واحد طول در سیستم متری برابر با ۹-۱۰ متر است. واحد نانومتر به‌ طور عمده برای تعیین طول موج تابش الکترومغناطیسی نزدیک طیف موج مرئی مورد استفاده است: نور مرئی به‌طور مشخص بازهٔ ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر را شامل می‌شود. به‌ نظر می‌رسد که نانومتر درحال جایگزینی با سایر واحدهای رایج در ابعاد با مقیاس اتمی نظیر انگستروم، که برابر ۰٫۱ نانومتر است، می‌باشد.

 کلوین:

 دمای رنگ یا درجه حرارت رنگ که با واحد کلوین سنجیده می شود ، بیان کنندهٔ روشنی و رنگ نور است. پدیده ترکیب رنگهای مختلف با طول موج های متفاوت و تشکیل یک نور جدید را درجهٔ حرارت رنگ می نامند و آن را با واحد کلوین (k) می سنجند. 

تعریف علمی دمای رنگ: 

اگر جسم سیاه گرم شود، در دماهای مختلف نورهای متفاوتی ایجاد می‌کند و این نورها تمام طیف مرئی را پوشش می دهند. برای توضیح این تعریف، رنگ فلز گداخته را در نظر بگیرید. وقتی یک تکه فولاد گداخته می‌شود، در ابتدا رنگ آن قرمز تیره می‌شود. وقتی که گرم تر شود، دارای رنگیبین آبی و سفید می‌شود. این پدیده رابطه بین دما و رنگ را نشان می‌دهد. با بالاتر رفتن دما رنگ فلز گداخته به آبی مایل به بنفش تبدیل شده و سرانجام اشعه ماوراء بنفش نامرئی ساطع می‌کند. وقتی قطعه فلز از منبع حرارت دور شود، رنگ آن زرد، سپس نارنجی و قرمز می‌شود. بنابراین دمای رنگ بر اساس رنگ تابیده شده از جسمی سیاه در دمای معین تعریف شده است و بر حسب درجه كلوین بیان می شود.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد